XX Dekanalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

XX Dekanalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

XX Dekanalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej

Data rozpoczęcia: 2020-02-20 09:00

Data zakończenia: 2020-02-20 13:00

Zapisy do: 2020-02-20

Status: aktywny

Typ zgłoszeń: Instytucje zgłaszają reprezentantów

Kryteria oceny: Przypisanie miejsc

Zapisy zakończyły się !

Jeśli chcesz się jeszcze zapisać, skontaktuj się z organizatorem konkursu szkola@spwz.pl

Poezja bierze początek ze wzruszenia, rozpamiętywanego w spokoju.”
William Wordsworth

                              

                                                

XX DEKANALNY
KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI RELIGIJNEJ

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół, domów kultury i parafii Dekanatu Niepołomickiego do udziału w XX Dekanalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej.

Celem konkursu jest przede wszystkim stworzenie możliwości doświadczenia piękna poetyckiego słowa, które odnosi się do Boga, spotkanie młodych odbiorców poezji
w serdecznej atmosferze i wreszcie rywalizacja między uczestnikami, która zawsze mobilizuje do dbałości o kulturę języka.

            Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Dziekan Dekanatu Niepołomickiego – Ksiądz Prałat Stanisław Mika oraz Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice – Roman Ptak.

Recytacje są oceniane przez profesjonalistów.

            W konkursie biorą udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasy I – III szkoły podstawowej;
  • klasy IV – V szkoły podstawowej;
  • klasy VI – VIII szkoły podstawowej;
  • szkoły ponadpodstawowe.

Liczba reprezentantów danej szkoły zależy od ogólnej liczby uczniów tej szkoły.

Na każdą rozpoczętą „pięćdziesiątkę” uczniów szkoła typuje jednego reprezentanta do Konkursu Dekanalnego. Domy kultury i parafie mogą wytypować do konkursu dwóch uczestników.

Każdy uczeń przygotowuje do prezentacji jeden wiersz. Sugerujemy, aby czas recytacji nie przekraczał 5 minut.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 lutego 2020 r. (czwartek) w Domu Kultury oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej. Rozpoczęcie o godz. 900
dla wszystkich grup wiekowych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.konkursy.spwz.pl (dostępny od 13 do 18 lutego).

Szczegółowy regulamin oraz inne informacje o konkursie dostępne są pod adresem: www.konkursy.spwz.pl.

 

            Zapraszamy serdecznie uczestników wraz z opiekunami!

                                                                                                          Organizatorzy

Lista uczestników niewidoczna (uczestnicy widzą tylko siebie)

Nie masz żadnych uczestników

Regulamin XX Dekanalnego Konkursu Poezji Religijnej

Regulamin konkursu w załączniku.

Prosimy każdą instytucje o osobne zgłoszenie do konkursu!

Zgłaszając uczestnika do konkursu oświadczają Państwo, że posiadają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Pisemną zgodę, na załączonym poniżej druku prosimy dostarczyć do naszej szkoły w dniu konkursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

Pobierz regulamin

Wyniki niewidoczne (uczestnicy widzą tylko swoje wyniki)

Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane
© Copyright 2018-20 ITT-Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone Design by Strefa Kursow