Challenge Niepodległość

Challenge Niepodległość

Challenge Niepodległość

Organizator: Jerzy Jasonek

Data rozpoczęcia: 2018-11-01

Data zakończenia: 2018-11-11

Zapisy do: 2018-11-02

Status: archiwalny

Typ zgłoszeń: Zgłaszają się użytkownicy

Kryteria oceny: Punkty

7 października 1918 roku Rada Regencyjna proklamowała powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Miesiąc później przekazała powracającemu z niewoli Józefowi Piłsudskiemu najpierw zwierzchność nad wojskiem, a później faktyczną władzę cywilną.

"Utworzenie niezależnego od Rosji Królestwa Polskiego Niemcy i Austro-Węgry oficjalnie zapowiedziały 5 listopada 1916 r. We wrześniu i październiku 1917 r. niemieckie i austro-węgierskie władze okupacyjne wspólnie powołały władze polskie w okupowanym Królestwie Polskim. Formalną niezależność od Rosji Królestwo Polskie uzyskało 29 marca 1918 r., wraz z wejściem w życie traktatu pokojowego państw centralnych z bolszewickim rządem Rosji. W dniu 7 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wydała deklarację niepodległości.

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, objęła swój urząd 27 października 1917 roku. W jej skład weszli książę Zdzisław Lubomirski, arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski oraz Józef Ostrowski. Aparatem pomocniczym Rady Regencyjnej był Królewsko-Polski Gabinet Cywilny, formalnie ustanowiony reskryptem z 12 lipca 1918 roku, z szefem gabinetu cywilnego sekretarzem Rady Regencyjnej – księdzem prałatem Zygmuntem Chełmickim na czele."

Źródło: https://www.salon24.pl/u/monarchia-info-pl/672711,7-pazdziernika-ad-1918-odrodzenie-krolestwa-polskiego

* W okresie działalności Rady Regencyjnej powstało archiwum dokumentów, do którego pod sam koniec wojny dołączono przejęte od zaborców archiwa niemieckie i rosyjskie w tym cenne dane wywiadowcze. Tych dokumentów nie przekazano jednak Piłudskiemu, archiwum miało stanowić zabezpieczenie dla członków rady, gdyby nowy rząd Polski, lub ewentualne rządy zaborców chciały pociągnąć członków rady do odpowiedzialności za ich działalność. Były tam podobno tzw. "haki" na różne osoby, które po wojnie pełniły czołowe funkcje w nowych strukturach państwa.

Super tajne zadanie ukrycia archiwum nadzorował książe Lubomirski, a jego wykonanie zlecił najlepszemu agentowi o pseudonimie X. X przejął archiwum oraz znaczną sumę pieniedzy na wykonanie zadania i udał się w nieznanym kierunku, żeby ukryć archiwum. Po ukryciu archiwum miał przekazać Lubomirskiemu raport wraz ze zaszyfrowanymi wskazówkami dotyczącymi miejsca jego ukrycia, jednak agent przepadł i nikt więcej o nim nie słyszał.

W okresie międzywojennym wywiad wojskowy prowadził akcję poszukiwawczą tajnego archiwum, ale jedynie co udało im się ustalić, to fakt, że X przebywał przez jakiś czas w Krakowie, istnieje więc przupuszczenie, że mógł tam ukryć archiwum. W czasie II wojny światowej miejsce ukrycia archiwum próbowali ustalić również Niemcy - pracowała nad tym specjalna komórka podległa bezpośrednio Generalnemu Gubernatorowi Hansowi Frankowi. Niemcom udało się potwierdzić informacje, że X w grudniu 1918 roku przebywał w Krakowie, znaleziono również lakoniczną notatkę (telegram) adresowaną do księcia Lubomirskiego "Zadanie wykonane. Krzyżówka przygotowana. X".

Po prawie 100 latach od tych wydarzeń, pracownicy supertajnej Agencji Rządowej o kryptonimie WWI, odnaleźli wskazówki potwierdzające, że X jednak wykonał swoje zadanie - ukrył archiwum i przygotował łamigłówkę, której rozwiązanie wskazuje na miejsce ukrycia archwiwum. Dosłownie w ostatnich dniach ustalono kim był X. Okazało się, że po wykonaniu zadania, wyjechał do Śląsk i brał udział powstaniach ślaskich, niestety w walkach podczas III powstania zginął. W rodzinie zachował się jego dziennik w którym zapisał:

 • 13.12.1918 - Zadanie powierzone przez RR wykonane, krzyżówka przygotowana, telegram nadany.
 • 25.12.1918 - Brak odpowiedzi na telegram, nie otrzymałem pieniędzy od L. Wyjeżdżam.
 • 10.01.1919 - Poniżej zamieszczam szkic krzyżówki. Jeśli L. nie zapłaci za wykonanie zadania to opublikuję wskazówki w prasie
 • 20.08.1919 - Trwają walki na Śląsku, walczę i nie wiem jak długo jeszcze będę żył. Nie doczekałem się na pieniądze od L. w związku z tym zleciłem jednemu z banków zadanie. Jeśli L zapłaci to proszę mu wysłać złożony w banku depozyt a pieniądze przekazać członkom mojej rodziny lub ich spadkobiercom, jeśli natomiast przez 100 lat pieniądzie nie wpłyną na wskazane konto, proszę otworzyć depozyt i codziennie od 01.11.2018 do 10.11.2018 publikować jedno pytanie w ogólnokrajowym medium, bez dodatkowych wyjaśnień - pytanie proszę podpisywać "10 dniowa zagadka od X". Bank przyjął zlecenie, choć drogo mnie to kosztowało.

Niestety ustalenia agencji WWI wyciekły i do walki o archiwum włączyły się już agencje wywiadowcze Rosji i Niemiec - czas biegnie, walka trwa!

Czy jesteś gotów zostać agentem WWI i odnaleźć tajne archiwum z 1918 roku?

Jeśli tak zapisz się do konkursu - przycisk powyżej!

Wszystkim naszym agentom, przekażemy krzyżówkę znalezioną w dzienniku X oraz codziennie w dniach 1-10 listopada będzie przekazywać 1 pytanie - oczywiście jeśli bank, który opłacił X wywiąże się z zadania - rozwiązanie krzyżówki to adres ukrycia archiwum.

Informacja, które pola krzyżówki stanowią hasło pojawi się 11 listopada.

Bliższe szczegóły dotyczące twojego zadania i zasad gry dostępne są regulaminie.

Uwaga opisana historia ukrycia archiwum jest nieprawdziwa i została wymyślona na potrzeby gry.

Źródło: https://twitter.com/aan_gov_pl/status/923530173177368577

Lista uczestników niewidoczna (uczestnicy widzą tylko siebie)

Nie masz żadnych uczestników

Regulamin gry internetowej - Challenge Niepodległość !

Wiadomości o konkursie:

 1. Gra na charakter zabawy i jest przeznaczona dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej.
 2. Gra trwa od 1 do 11 listopada 2018 roku.
 3. Celem gry jest rozwiązanie zagadki i zdobycie hasła, które zaprowadzi nas do tajnego archiwum.

Zasady gry:

 1. W grze mogą wziąć udział tylko uczestnicy, który założyli konto w serwisie i zapisali się do gry.
 2. Uczestnicy gry otrzymują krzyżówkę, zawierającą miejsce na wpisanie 10 haseł. Krzyżówka nie zawiera pytań.
 3. Poszczególne pytania do krzyżówki będą pojawiać się na tej stronie codziennie od 1 do 10 listopada i będą widoczne tylko przez 1 dzień. Wyjątkiem jest dzień 1 listopada z którego pytanie będzie widoczne zarówno 1 jak i 2 listopada. Gra wymaga systematyczności, przegapienie pytania uniemożliwi rozwiązanie krzyżówki.
 4. Pytania do krzyżówki i dołączone materiały, w których będzie można znaleźć odpowiedź na zadane pytanie będą widoczne tylko dla użytkowników biorących udział w konkursie.
 5. System będzie monitorował czy poszczególni uczestnicy konkursu zalogowali się danego dnia na stronie i przeczytali pytanie - za wykonanie tej czynności sytem będzie przyznawał 1 punkt.
 6. Żeby móc zostać zwycięzcą gry trzeba zgromadzić co najmniej 10 punktów (możliwe do zdobycia 11 punktów).
 7. Hasło będzie bezsensownym ciągiem znaków i nie da się go wymyślić na podstawie pozostałych haseł w krzyżówce - trzeba, więc mieć odpowiedzi na wszystkie pytania.
 8. W dniu 11 listopada na stronie pojawi się informacja, które litery z krzyżówki stanowią hasło. Odczytane hasło, trzeba będzie wpisać w odpowiednie pole na stronie - pole to będzie dostępne tylko 11 i 12 listopada.
 9. Rozwiązaną krzyżówkę w formie papierowej, należy dostarczyć organizatorowi konkursu w dniu 13.11.2018 r.

Wszystkie wyniki widoczne dla uczestników konkursu

Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane
© Copyright 2018-20 ITT-Solutions Wszelkie prawa zastrzeżone Design by Strefa Kursow